Nasza działalność

sprawozdanie i finanse

W  2019 roku miało miejsce posiedzenie na którym przyjęto sprawozdania za rok 2018 - zamieszczamy dokumenty:
W dniu 19 marca 2018 roku miało miejsce posiedzenie na którym przyjęto sprawozdania za rok 2017 - zamieszczamy dokumenty:

Uchwała

Lista obecności

Rachunek zysków i strat

Informacje do sprawozdania

CIT-8 za 2017

CIT-8/0 za 2017

W dniu 28 marca 2017 roku miało miejsce posiedzenie na którym przyjęto sprawozdania za rok 2016 - zamieszczamy dokumenty:

Uchwała

CIT-8 za 2016 rok

Sprawozdanie za 2016 rok

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Rozdysponowanie ofiar

W dniu 3 marca 2016 roku miało miejsce posiedzenie na którym przyjęto sprawozdania za rok 2015 - zamieszczamy dokumenty:

Uchwała

Zestawienie 2011-2015 rok

Protokół z zebrania

Zeznanie podatkowe